משלוח חינם ברכישה ב-300 ש”ח ומעלה!

משלוח חינם ברכישה ב-300 ש”ח ומעלה!

תקנון רכישה באתר סאל ספורט

1. כללי:

א. אתר האינטרנט סאל ספורט משמש כאתר סחר אלקטרוני לרכישת מוצרים על ידי גולשים באינטרנט בישראל.

ב. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבע על ידך באמצעות האתר ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך ובין סאל ספורט ישראל בע”מ. עקב כך הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו.

ג. גלישה באתר ו/או רכישת מוצר/ים המוצעים בו למכירה מהווה הסכמתך לקבל ולנהוג על פי התקנון, לפיכך, באם אינך מסכים לתנאי מתנאיו של תקנון זה, הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.

ד. במקומות בהם לשון התקנון משתמש במין זכר הכוונה היא גם לנקבה ולמשתמע מכך.

ה. התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד. אין להעתיק, לשכפל או לעשות כל שימוש בתכני האתר לרבות תמונות, מאמרים ו/או סרטונים ללא אישור בכתב מבעלי האתר/חברת סאל ספורט ישראל בע”מ.

 

2. אודות המכירות: 

א. המכירות באתר מתבצעות בשיטת המכירה הרגילה – מכירת מוצרים על פי מחיר קבוע מראש עד גמר המלאי.

ב. כל המחירים המצוינים בדפי המכירה הינם מחיר מוצר כולל מע”מ כחוק, במידה וחל מע”מ על כך, על פי דין.

ג. בעת ביצוע ההזמנה הנך נדרש להזין פרטים אישיים כגון שם, שם משפחה, טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות ופרטים נוספים על פי הדרישה. על מנת שההזמנה שלך תתבצע באופן מהיר וללא תקלות עליך להקפיד ולמלא את הפרטים בצורה נכונה ומדויקת על פי ההנחיות, אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.

ד. חיוב מבצע הפעולה בגין עלויות המוצר/ים או השירות יתבצע באמצעות כרטיס האשראי לאחר ביצוע הפעולה.

מיד עם ביצוע הפעולה תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, בעת קבלת אישור על ידיד חברת האשראי תינתן הודעה בהתאם באם הפעולה אושרה או נדחתה.

חשוב לדעת: הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים פליליים ואזרחיים.

ה. במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי יקבל מבצע העסקה הודעה מתאימה, לצורך השלמת הרכישה יידרש המבצע ליצור קשר טלפוני/דואר אלקטרוני עם חברת סאל ספורט לצורך הסדרת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה.

יובהר ויודגש, פעולה תחשב למושלמת רק לאחר הסדרת האישור אל מול חברת האשראי לביצוע העסקה על ידי מבצע הפעולה.

במקרה כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה על ידי חברת האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברת האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה סאל ספורט זכאית לבטל את ההזמנה.

לתשומת ליבך: המוצרים השונים המוצעים באתר מצויים ומוחזקים בכל עת במלאי, אולם, כל אספקת מוצר באמצעות רכישה באתר כפופה להמצאות מלאי מספק של המוצר.

ו. עם זאת יובהר כי חברת סאל ספורט עושה כמיטב יכולתה כדי לוודא שהמוצרים המוצגים למכירה באתר יימצאו במלאי במועד הצעתם למכירה ועד למועד אספקתם. אולם, במידה ויתברר כי במידה ומסיבות שאינן תלויות בסאל ספורט מוצר שרכשת באתר לא יהיה מצוי במלאי הספק במוצעד רכישת המוצר או התגלה חוסר במלאי המוצר לאחר הרכישה, תישלח לך הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה תהא רשאית סאל ספורט להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה ותקבל את הצעתה, יעודכנו פרטי ההזמנה מחדש. היה ואינך מעוניין במוצר החלופי המוצע, תהא זכאי לסרב לקבלו ובמקרה זה תבוטל הזמנתך וסאל ספורט תימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך סכום ששולם בגין המוצר כפי ששולם.

 

3. אספקת/הובלת המוצרים:

א. סאל ספורט תדאג לספק כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת במדינת ישראל, אשר הקלדת בעת הגשת הצעתך, תוך המועד הנקוב בדף המכירה אלא אם כן נכתב אחרת באתר.

ב. סאל ספורט תפעל כדי לספק את המוצר בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה ומתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם עבורו במלואו באמצעות כרטיס האשראי.

ג. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, סאל ספורט תהיה רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל אשר יתואם עם הרוכש מראש.

חשוב לדעת: סאל ספורט עושה מאמצים לספק במועד מוצרים לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, אולם באזורים כאמור ייתכן עיקוב של עד 14 יום במועד האספקה הקבוע בדף המכירה למוצר, עיכוב כאמור לא ייחשב כאיחור כלשהו באספקת המוצר.

ד. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה. הובלה חריגה משמעותה משקל או גודל משלוח חריגים ו/או הובלה למקומות גבוהים ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כוח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים. במקרה של הובלה חריגה כאמור, סאל ספורט תהיה רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין ההובלה הרגילה.

ה. זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימים ראשון עד חמישי, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

ו. בעת אספקת המוצר רשאית סאל ספורט לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירה המוצר ו/או הצגת תעודת הזהות של בעל הכרטיס ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירת המוצר.

ז. במקרה של אספקת מוצר הדורש רישום  על פי דין יבוצע הרישום על שם הלקוח שנרשם למכירה בהתאם למכירה ובהתאם לפרטים כפי שנמסרו על ידו בעת ההרשמה באתר.

 

 

4. כשרות להשתמש באתר:

כל מי שמשתמש באתר רשאי להשתתף בהליכי מכירות באתר על מנת לבצע רכישות בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

א. המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והמשתמש הינו קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס יראו את שימושו כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס.

ב. המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

ג. המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי.

ד. המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

 

 

5. מדיניות ופרטיות: 

לתשומת ליבך: במועד הרשמתך לאתר וכן במהלך ביצוע רכישה של מוצר או שירות באתר תתבקש לבחור במקום המיועד לכך האם הנך מעוניין להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורכי קבלת הודעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים בגין מבצעים והנחות באתר.

סאל ספורט מכבדת את פרטיותך, אם אינך מעוניין לקבל הודעות על מבצעים והנחות מ- סאל ספורט, תוכל לבחור שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורך האמור, וכן תוכל להסיר בכל עת את פרטיך מרשימת התפוצה של האתר במקום המיועד לכך או בכל אמצעי אחר שיימסר לך במסגרת כל הודעת דואר אלקטרוני ו/או מסרון (שיתקבלו מסאל ספורט).

דע: הסכמתך לקבלת הודעות שיווקיות מהאתר בדואר אלקטרוני ו/או מסרונים הנוגעים לכל סוגי המכירות ולכלל פלטפורמות הפעילות באתר, לרבות שירותי דפוס שונים או כל פלטפורמת פעילות אחרת אשר תהא זמינה באתר בכל עת.

 

 

6. ביטול עסקה/מכירה ו/או כשל תמורה:

מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשע”א – 2010. החזר כספי יינתן במקרים הבאים:

א. תקף כאשר ערך הטובין ו/או השירות עולה על 50 ₪.

ב. במוצרי ביגוד והנעלה – פרק זמן לביטול הינו מיום הרכישה ועד תום 2 ימים שלאחריו שאינם ימי מנוחה ובלבד שהתווית לא הוסרה.

ג. כלל המוצרים (לא כולל ביגוד והנעלה) – פרק זמן לביטול מיום הרכישה 14 יום, באריזתם המקורית ובתנאי שלא נעשה בהם שימוש. עוד קובעות התקנות כי אם המוצר חובר לחשמל ייחשב הדבר לשימוש במוצר.

ד. החזר כספי יינתן בקיזוז 5% (דמי ביטול) מערך הטובין או השירות ו/או 100 ₪ לפי הנמוך.

ה. החזר כספי יבוצע לא יאוחר מ- 7 ימי עסקים באותו אופן באו בוצעה העסקה.

ו. כאשר אמצעי התשלום היה תווי קניה, שובר מתנה או כרטיס מגנטי נטען לא תחול זכות הביטול.

ז. זכות הביטול לא תחול על הלבשה תחתונה כלשהי לרבות בגדי ים.

ח. דמי ביטול – כל עסקה על פי התקנות, מאפשר לעוסק לגבות מהצרכן דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר הטובין או מערך השירות או 100 ₪ לפי הנמוך.

ט. צרכן המבקש לבטל עסקה חייב לעוסק חשבונית או סרט קופה או פתק החלפה המעידים על עצמם ביצוע עסקה עם העוסק.

י. ביטול עסקה ייעשה באמצעות פניה בכתב לסאל ספורט בלבד באמצעות פקס מספר – 077-3293451 ו/או באמצעות שליחת הודעה אלקטרונית לשירות הלקוחות של סאל ספורט.

יא. החזרת מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה ב\מן שהיו ברשותכם, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה ו/או שבוצעה בו הרכבה בבית הלקוח המשנה מצבו לרעה, כפופה לזכותה של סאל ספורט לתבוע את נזקיה בשל כך.

על מנת להימנע מנזק למוצר אנו ממליצים כי המוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל סוג שהוא.

בכפוף לאמור בסעיף זה, סאל ספורט תכבד הוראת ביטול של הזמנת מוצר אשר טרם הוחל ביצורה.

סאל ספורט תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה, כולה או חלקה:

במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.

הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה למכירה.

במקרה זה, תבוטל הזמנתך וסאל ספורט תימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך כל סכום ששלום בגין המוצר, ככל ששולם.

למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה מכל סוג, כלפי סאל ספורט בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

 

 

7. שירות לקוחות:

א. בשאלות לגבי המוצרים והשירותים המוצעים באתר, כולל בשאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר, למידע על תפעול המוצר, אחריות, ונושאים אחרים הנוגעים למוצרים שיירכשו על ידיך באתר, אנו מזמינים אותך לפנות לנציג שירות הלקוחות שלנו אשר ישמח לעזור לך בטלפון – 03-9502302, בפקס – 077-3293451 או בדואר אלקטרוני – info@salsport.com.

נציגי שירות הלקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה באתר ובכל נושא אחר על מנת לאפשר לכם חווית רכישה קלה, נוחה ונעימה.

 

צוות סאל ספורט ישראל בע”מ