נהלי ביטול עסקה

מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשע”א – 2010.

החזר כספי יינתן במקרים הבאים:

א. תקף כאשר ערך הטובין ו/או השירות עולה על 50 ₪.

ב. במוצרי ביגוד והנעלה – פרק זמן לביטול הינו מיום הרכישה ועד תום 2 ימים שלאחריו שאינם ימי מנוחה ובלבד שהתווית לא הוסרה.

ג. כלל המוצרים (לא כולל ביגוד והנעלה) – פרק זמן לביטול מיום הרכישה 14 יום, באריזתם המקורית ובתנאי שלא נעשה בהם שימוש. עוד קובעות התקנות כי אם המוצר חובר לחשמל ייחשב הדבר לשימוש במוצר.

ד. החזר כספי יינתן בקיזוז 5% (דמי ביטול) מערך הטובין או השירות ו/או 100 ₪ לפי הנמוך.

ה. החזר כספי יבוצע לא יאוחר מ- 7 ימי עסקים באותו אופן באו בוצעה העסקה.

ו. כאשר אמצעי התשלום היה תווי קניה, שובר מתנה או כרטיס מגנטי נטען לא תחול זכות הביטול.

ז. זכות הביטול לא תחול על הלבשה תחתונה כלשהי לרבות בגדי ים.

ח. דמי ביטול – כל עסקה על פי התקנות, מאפשר לעוסק לגבות מהצרכן דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר הטובין או מערך השירות או 100 ₪ לפי הנמוך.

ט. צרכן המבקש לבטל עסקה חייב לעוסק חשבונית או סרט קופה או פתק החלפה המעידים על עצמם ביצוע עסקה עם העוסק.

י. ביטול עסקה ייעשה באמצעות פניה בכתב לסאל ספורט בלבד באמצעות פקס מספר – 077-3293451 ו/או באמצעות שליחת הודעה אלקטרונית לשירות הלקוחות של סאל ספורט.

יא. החזרת מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה ב\מן שהיו ברשותכם, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה ו/או שבוצעה בו הרכבה בבית הלקוח המשנה מצבו לרעה, כפופה לזכותה של סאל ספורט לתבוע את נזקיה בשל כך.

על מנת להימנע מנזק למוצר אנו ממליצים כי המוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל סוג שהוא.

בכפוף לאמור בסעיף זה, סאל ספורט תכבד הוראת ביטול של הזמנת מוצר אשר טרם הוחל ביצורה.

סאל ספורט תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה, כולה או חלקה:

במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.

הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה למכירה.

במקרה זה, תבוטל הזמנתך וסאל ספורט תימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך כל סכום ששלום בגין המוצר, ככל ששולם.

למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה מכל סוג, כלפי סאל ספורט בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

שירות לקוחות:

א. בשאלות לגבי המוצרים והשירותים המוצעים באתר, כולל בשאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר, למידע על תפעול המוצר, אחריות, ונושאים אחרים הנוגעים למוצרים שיירכשו על ידיך באתר, אנו מזמינים אותך לפנות לנציג שירות הלקוחות שלנו אשר ישמח לעזור לך בטלפון – 03-9502302, בפקס – 077-3293451 או בדואר אלקטרוני – info@salsport.com.

נציגי שירות הלקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה באתר ובכל נושא אחר על מנת לאפשר לכם חווית רכישה קלה, נוחה ונעימה.

צוות סאל ספורט ישראל בע”מ